X
 • Bername

  • Cîran Cîran Beşa 105 (105. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 105 (105. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 104 (104. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 104 (104. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 103 (103. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 103 (103. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 102 (102. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 102 (102. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 101 (101. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 101 (101. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 100 (100. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 100 (100. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 99 (99. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 99 (99. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 98 (98. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 98 (98. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 97 (97. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 97 (97. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 95 (95. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 95 (95. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 94 (94. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 94 (94. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 93 (93. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 93 (93. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 92 (92. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 92 (92. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 91 (91. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 91 (91. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 90 (90. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 90 (90. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 89 (89. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 89 (89. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 88 (88. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 88 (88. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 87 (87. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 87 (87. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 86 (86. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 86 (86. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 85 (85. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 85 (85. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 84 (84. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 84 (84. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 83 (83. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 83 (83. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 82 (82. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 82 (82. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 81 (81. Bölüm)Cîran Cîran Beşa 81 (81. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 80 (80. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 80 (80. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 79 (79. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 79 (79. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 78 (78. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 78 (78. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 77 (77. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 77 (77. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 76 (76. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 76 (76. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 75 (75. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 75 (75. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 74 (74. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 74 (74. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 73 (73. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 73 (73. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 72 (72. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 72 (72. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 71 (71. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 71 (71. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 70 (70. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 70 (70. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 69 (69. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 69 (69. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 68 (68. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 68 (68. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 67 (67. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 67 (67. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 66 (66. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 66 (66. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 65 (65. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 65 (65. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 64 (64. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 64 (64. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 63 (63. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 63 (63. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 62 (62. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 62 (62. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 61 (61. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 61 (61. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 60 (60. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 60 (60. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 59 (59. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 59 (59. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 58 (58. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 58 (58. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 57 (57. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 57 (57. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 56 (56. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 56 (56. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 55 (55. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 55 (55. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 54 (54. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 54 (54. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 53 (53. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 53 (53. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 52 (52. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 52 (52. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 51 (51. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 51 (51. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 50 (50. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 50 (50. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 49 (49. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 49 (49. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 48 (48. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 48 (48. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 47 (47. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 47 (47. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 46 (46. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 46 (46. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 45 (45. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 45 (45. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 44 (44. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 44 (44. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 43 (43. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 43 (43. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 42 (42. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 42 (42. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 41 (41. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 41 (41. Bölüm)
  • Cîran Cîran Beşa 40 (40. Bölüm) Cîran Cîran Beşa 40 (40. Bölüm)
  • Dîroka Me: E. W. C Noel û dîroka dema nêzîka Kurdistanê 1Dîroka Me: E. W. C Noel û dîroka dema nêzîka Kurdistanê 1
  • Dîroka Me: Qazî Muhammed û Komara Kurdistanê ya 1946an binasin!Dîroka Me: Qazî Muhammed û Komara Kurdistanê ya 1946an binasin!
  • Dîroka Me: SIMKO Îsmaîl Axayê Şikak li ser Kurd1ê tê nasandin û dîroka NewrozêDîroka Me: SIMKO Îsmaîl Axayê Şikak li ser Kurd1ê tê nasandin û dîroka Newrozê
  • Diroka Me 3Diroka Me 3
  • Diroka Me 2Diroka Me 2
  • Diroka Me 1Diroka Me 1
  • Ax Û Jiyan - 22Ax Û Jiyan - 22
  • Ax Û Jiyan - 21Ax Û Jiyan - 21
  • Ax Û Jiyan - 20Ax Û Jiyan - 20
  • Ax Û Jiyan - 19Ax Û Jiyan - 19
  • Ax Û Jiyan - 18Ax Û Jiyan - 18
  • Ax Û Jiyan - 14-01-2012Ax Û Jiyan - 14-01-2012
  • Ax Û Jiyan -3Ax Û Jiyan -3
  • Ax Û Jiyan -2Ax Û Jiyan -2
  • Ax Û Jiyan -1Ax Û Jiyan -1
  • Hindik Lê Rindik 3Hindik Lê Rindik 3
  • Hindik Lê Rindik 2Hindik Lê Rindik 2
  • Sebra Malan 2Sebra Malan 2
  • Sebra Malan 1Sebra Malan 1
  • Cîran Cîran beşa 1Cîran Cîran beşa 1
  • Hindik Lê Rindik -1Hindik Lê Rindik -1
  • Sermiyan Awaz - Brindarim 2015Sermiyan Awaz - Brindarim 2015
  • Ferit Demhat - Gulamın 2015 HDFerit Demhat - Gulamın 2015 HD
  • Rabin Kurdino - Kurdish Music - YPGRabin Kurdino - Kurdish Music - YPG
  • Arab Girl Dance And Music KurdishArab Girl Dance And Music Kurdish
  • Ibrahim Tatlises Hawer Dile-KürtçeIbrahim Tatlises Hawer Dile-Kürtçe